TEOLLISEN PUURAKENTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Virossa toimii yksi maailman johtavista lämpöpuun tuottajista

Lämpöpuun valmistuksessa puulle syntyy moninkertainen arvo

Virossa kolmessa tehtaassa lämpöpuuta tuottava Thermory on tehnyt vahvan läpimurron vientimarkkinoille. Yhtiö tuottaa lämpökäsiteltyä puuta sauna- ja hyvinvointirakentamiseen sekä ulkokäyttöön tarkoitettuja terassi- ja julkisivuratkaisuja. Vientiä yhtiöllä on yli 50 maahan, joista Suomi on suuri erityisesti saunatuotteiden markkinassa. Lisäksi erityisesti puukulttuurimaat kuten muut pohjoismaat ja alppimaat ovat merkittäviä vientikohteita.

Lämpöpuun valmistus aloitettu Suomessa

Thermory Oy:n myyntijohtaja Andres Kangur muistuttaa puun lämpökäsittelyn perustuvan suomalaiseen vanhaan teknologiaan.

– Kysehän on vanhasta Suomessa käyttöön otetusta puun käsittelytavasta, jolla on parannettu puun kestävyysominaisuuksia. Käytämme myös vanhaa japanilaista puun harmaannuttamismenetelmää.

– Olemme ottaneet käyttöön nykyaikaisen lämpöpuun valmistusteknologian, jolla voimme valmistaa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja kohteisiin tarkoitettuja tuotteita. Vaikka edustammekin kapeata valmistuksen ja osaamisen sektoria isossa puunjalostusteollisuudessa, toimimme korkealla jalostusasteella, kannattavasti ja kasvuhakuisesti. Valmiin tuotteen arvo moninkertaistuu valmistuksessa pelkkään sahatavaraan verrattuna.

Yhtiön tuotteet valmistetaan pohjoismaista hankitusta männystä, lepästä, haavasta ja Keski-Euroopan jalopuista sekä Pohjois-Amerikasta tuodusta saarnista. – Kun lasketaan eri profiilit ja värisävyt, tuotteita on kymmenittäin sisä- ja ulkokäyttöön. Meillä on tuotemyyntiä eri maissa kauppaketjujen kanssa, mutta yhä enemmän pyrimme projektimyyntiin. Se mahdollistaa innovatiivisten eri käyttötarkoituksiin kehitettyjen tuoteperheiden ja ratkaisujen myynnin.

– Käyttökohteet voivat olla ulkoseinä- ja terassipaneeleita sekä sisäkäyttöön tarkoitettuja tuotteita ja kokonaisuuksia, jotka soveltuvat vapaa-ajan kohteisiin, saunoihin, ravintoloihin sekä yksityisiin ja julkisiin kokous- ja toimistotiloihin. Suurin haaste on saada tuote toimimaan muuttumattomana erilaisissa kosteusoloissa. Tässä emme käytä mitään kemikaaleja, vaan pelkästään lämpöä ja kosteutta. Olemme kehittäneet myös oman julkisivusta piiloon jäävän kiinnitysjärjestelmän.

Lämpöpuu syrjäyttää kestopuu- ja komposiittituotteita

Kangur näkee lämpöpuutuotteiden markkinan kasvavan nopeasti. – Yksi syy kasvuun on se, että vientimaissa asiakkaat ovat alkaneet hylkiä trooppisia puulajeja ympäristösyistä.

Varsinkin nuorille sukupolville ympäristötekijöiden merkitys rakentamisen hankinnoissa on kasvamassa. Kestävän kehityksen hengessä urbaaniinkin rakentamisen kaivataan betonin, teräksen ja lasin rinnalle puuta jossakin muodossa. Toisaalta lämpöpuu sopii kaikkeen rakentamiseen, joten kasvumme ei ole kiinni vain puurakentamisen kasvusta.

– Trooppinen puu on ollut kova kilpailija, mutta sen osuus on hiipumassa. Myös kyllästetyt puutuotteet ja muovikomposiittimateriaalit ovat erityisesti ulkokäytössä iso tuoteryhmä, mutta yhä enemmän kysytään, miten se materiaali loppukäytössä hävitetään. Uskon että täysin uusiutuva ja kierrätettävä lämpöpuu on tulevaisuudessa kilpailukykyinen vaihtoehto myös näille kestopuu- ja komposiittituotteille.

Yhtiössä haetaan suunnittelijoiden ja alihankkijoiden kanssa tuotteisiin toiminnallisuutta ja designia. – Kun arkkitehti päättää käyttää jossain kohteessa lämpöpuuta, meidän tehtävä on mahdollistaa visioiden toteuttaminen. Saunamarkkina on niin merkityksellinen, että sen suunnittelussa meillä on oma tiimi.

Lämpöpuun käyttö kasvaa vapaa-ajan ja korjausrakentamisessa

Virosta on tullut puunjalostuksen suurvalta Kangurin mielestä monen tekijän tuloksena. – Kyse ei ole vain halvasta työvoimasta, vaan siitä että meillä oli enemmän tai vähemmän pakko ryhtyä yrittäjiksi ja luoda uutta yrittäjyyttä.

 

– Kun meillä ei mitään isoa Nokian kaltaista menestystarinaa tai edes Venäjän liikennettä palvelevaa transitliikenteen asemaa, olemme puun jalostuksesta onnistuneet luomaan ison brändin.

– Olemme ottaneet käyttöön nykyaikaisen lämpöpuun valmistusteknologian, jolla voimme valmistaa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja kohteisiin tarkoitettuja tuotteita. Vaikka edustammekin kapeata valmistuksen ja osaamisen sektoria isossa puunjalostusteollisuudessa, toimimme korkealla jalostusasteella, kannattavasti ja kasvuhakuisesti. Valmiin tuotteen arvo moninkertaistuu valmistuksessa pelkkään sahatavaraan verrattuna.

Kangurin mukaan yhtiössä tehdään paljon tuotetestauksia erilaisissa olosuhteissa, ulkona ja laboratorioissa. – Meillä on tuotteita, joiden käyttäytymistä on testattu ulkona yli kymmenen vuotta. Teemme yhteistyötä arkkitehtien, designerien ja yliopistojen kanssa. Olemme osallistuneet isoihin kokeileviin arkkitehtien toteuttamiin biennaaleihin hakemaan kokemuksia ja kehittämään uusia tuotteita.

– Tulevaisuudessa uskon lämpöpuutuotteiden kysynnän kasvavan erityisesti vapaa-ajan ja korjausrakentamisessa. Loma-asuntomarkkinan kasvu on nähtävissä pohjoismaiden lisäksi alppimaissa, joissa on puurakentamisen pitkä perinne. Korjausrakentamiseen lämpöpuutuotteiden kestävyys sekä värimaailma tarjoavat hyvin soveltuvia ratkaisuja. Vaikka emme ole vielä kuluttajien verkkokaupassa, se on harkinnassa.

Yhtiöllä tulee olla Kangurin mielestä vahva missio ja toiminnalla arvot. – Tuotteella pitää olla ihmisille joku merkitys. Kun yritysfilosofiamme ja asenteemme on avoin, voimme saavuttaa asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa yhteisöllisyyttä.

– Haluamme toimia ympäristön kannalta kestävästi, käyttää laadukasta puuta ja valmistaa innovatiivisia, korkean jalostusasteen kestäviä tuotteita. Tähän me itse uskomme.

Taustaa:

Thermoryllä on Virossa kolme tehdasta ja Teuvalla sijaitseva lämpöpuutuotteiden valmistuksen edelläkävijä Suomen Lämpöpuu – SLP Oy on Thermory AS:n tytäryhtiö. Yhtiö valmistaa 80 tuhatta kuutiota lämpökäsiteltyä puuta vuodessa, sillä on 30 hehtaaria tuotantotilaa, 550 työntekijää ja liikevaihto vuodessa 70 miljoonaa euroa. Lähinnä virolaisten pääomasijoittajien omistama Thermory on yksi maailman suurimmista lämpöpuutuotteiden valmistajista.

Thermory on erikoistunut puun lämpökäsittelyn prosesseihin ja teknologioihin. Tuotteiden valmistuksessa käytetään lämpöä ja höyryä, millä luodaan erilaisia sääoloja kestäviä terassi-, verhous-, lattia-, seinäpaneeli- ja saunatuotteita.

Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa  Viroa esittelevää Teollisen puurakentamisen hyvät käytännöt -artikkelisarjaa. Tapaamme sarjassa Viron Puutaloliiton toimitusjohtajan, kolme tilaelementtejä valmistavaa yritystä ja kolme puuta jalostavaa yritystä. Sarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.


« Takaisin