Puurakentamisen läpimurto Keski-Euroopassa on tapahtunut

Kasvun haasteena osaajapula

Itävaltalainen arkkitehti Hermann Kaufmann on tunnettu modernin teollisen puurakentamisen edistäjä. – Me olemme nyt uuden myönteisen haasteen äärellä. Kun kymmenen vuotta sitten teimme töitä sen eteen, että saamme puun käyttöä lisättyä rakentamisessa, nyt kysyntä on ylittänyt kaikki odotukset. Se koskee niin yksityistä kuin julkistakin rakentamista. 

-Kaikilla puurakentamisen parissa töitä tekevillä suunnittelusta rakentamiseen on niin paljon töitä, että ei ehditä miettiä tulevaisuutta.  Nyt vihreä raha etsii investointikohteita ja puurakentaminen on yksi ratkaisuista myös pikavoittojen hakemiseen ja imagon viherpesuun. 

Kaufmann pitää kehitystä haastavana. -Nyt on paljon yrityksiä, jotka haluavat hypätä hyvin nopeasti puurakentamiseen, mutta heidän insinööreillään tai arkkitehdeillään ei ole todellista kokemusta puurakentamisesta. Tästä seuraa suuri riski virheille, jotka toteutuessaan myöhemmin heittävät varjon koko alalle. 

 -Osaamisen ja tiedon taso eivät vastaa puurakentamisen vallankumouksellisen nopeaa kasvua rakennusalalla. Tekniseltäkannalta puurakentaminen on valmis, mutta ongelma kiteytyy osaavien ihmisten puutteeseen. Tarvitsemme lisää koulutusta, mihin julkinen sektori ei ole vastannut riittävästi.

Puurakentamisen kilpailukyky ei ole Kaufmannin mielestä ongelma, vaan rakennusyhtiöiden osaajavaje. – Olemme onnistuneet markkinoimaan puurakentamista ekologisena uusiutuvana hiiltä sitovana materiaalina kuluttajille, jotka arvostavat hyvää sisäilmaa ja puun terveysvaikutuksia.  

-Nyt kun puurakentamisen läpimurto on todellisuutta, meidän pitää toimialana pystyä vastaamaan tulevan kasvun haasteisiin. Ja avain siihen on koulutus ja osaaminen, muistuttaa Kaufmann.

 

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös www.puussaontulevaisuus.fi ja https://www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.


« Takaisin